• Imprimeix

Responsabilitat ambiental

Responsabilitat ambiental

Preservar el nostre entorn natural com a font de biodiversitat, de benestar i de riquesa social i econòmica és, avui dia, una realitat que pràcticament ningú qüestiona.

Les activitats econòmiques i professionals tenen assumits, des de fa temps, diferents tipus de responsabilitats com, per exemple, la responsabilitat civil per danys a les persones i propietats o la responsabilitat pel que fa a la seguretat i les condicions laborals.

Des d’abans de l’any 2000, la Comissió Europea va començar a treballar en un innovador concepte de responsabilitat: la responsabilitat ambiental. Aquest concepte atribueix a totes les activitats una responsabilitat envers la prevenció i reparació dels danys que puguin causar als béns ambientals i als serveis que aquests béns proporcionen.