• Imprimeix

Notificació de dades

Calendari 2018:

Establiments industrials. Del 22 de gener fins el 31 de març: Declaració PRTR-CAT+ Comunicació resultats controls (art.22.1.i RDL 1/2016) de l’any 2017

Explotacions ramaderes. De l'1 d'abril al 30 d'abril: Confirmació Esborrany PRTR-CAT + Comunicació resultats controls (art.22.1.i RDL 1/2016) de l’any 2017

Des del 2016, els establiments PRTR que també estan afectats per la Llei 16/2002 de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, poden donar compliment a l’article 22.1.i d’aquesta normativa a través d’una nova pantalla de l’aplicació PRTR-CAT. Més informació d’aquest  tràmit al web de Control ambiental i Acció Inspectora.

Els establiments industrials podran accedir i confirmar la declaració PRTR a través de l’aplicació informàtica on-line PRTR-CAT amb les claus d'accés habituals durant el període de declaració. En aquest moment, el termini de presentació està finalitzat.

Les activitats ramaderes afectades pel Registre PRTR-CAT podran confirmar properament el seu esborrany de declaració corresponent a les dades de l’any anterior mitjançant l'aplicació informàtica on-line PRTR-CAT. Únicament es podrà confirmar la declaració per aquesta via, i queden suprimides les trameses en paper o altres vies dels esborranys de declaració.

Els nous establiments que mai hagin presentat la declaració PRTR o EPER hauran d'emplenar el formulari d'inscripció per donar-se d'alta. Un cop emplenat i enviat, el Departament els facilitarà unes claus d'accés perquè declarin les seves dades.

Els establiments industrials que presentin la declaració PRTR-CAT via Web, tenen l'opció de no notificar la part de les transferències de residus, sempre que es comprometin a lliurar la Declaració Anual de Residus Industrials (DARI) abans del 31 de març a través de l'aplicació SDR de l'Agència de Residus de Catalunya.

Per a més informació, consulteu les pantalles de Transferències de Residus de l'aplicació PRTR-CAT accedint amb les vostres claus d'accés .

La no declaració de les dades de residus a PRTR-CAT, no eximeix de la presentació de la resta de dades de la declaració PRTR-CAT.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge recomana fer servir l'aplicació en línia PRTR-CAT per presentar la declaració. Aquesta eina simplifica considerablement el procés de notificació, comportant us estalvi de temps i de paper, i major comoditat per a l'usuari.

Des de gener de 2012, ja no es permet presentar la declaració PRTR per correu electrònic o fax. Les declaracions es presentaran, de forma preferent, a través de l’aplicació web PRTR-CAT. Com a via alternativa, es podrà presentar presencialment a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE) o a qualsevol oficina de Registre pròpia o concertada de la Generalitat.

El formulari de notificació presencial i el formulari tècnic de dades PRTR es poden descarregar de la pàgina de la Oficina Virtual de Tràmits:

Termini de lliurament de la declaració entre l'1 i el 30 d'abril. Més informació a l'apartat de Declaracions PRTR-CAT d'explotacions ramaderes

Data d'actualització:  17.01.2016