• Imprimeix

Normativa

A l'Estat espanyol, el Reial decret 508/2007 regula el registre estatal d'emissions i transferència de contaminants PRTR-Espanya, que determina la forma de presentar aquesta declaració. Aquest Reial decret estableix normes addicionals sobre el subministrament de la informació necessària per complir amb el Reglament europeu 166/2006.

Data d'actualització:  15.06.2010

Informació relacionada