• Imprimeix

Formulari d'inscripció al PRTR-CAT

Mitjançant aquest formulari d'inscripció, es realitza la petició d'accés a l'aplicació que ofereix el Departament de Territori i Sostenibilitat per tal de realitzar la notificació de les emissions dels establiments de Catalunya, amb el sistema PRTR-CAT.
Tots els establiments ja registrats a EPER-CAT i PRTR-CAT, i que han presentat en alguna ocasió la declaració EPER o PRTR, ja estan donats d'alta al sistema PRTR-CAT. Per tant no hauran de demanar l'alta mitjançant aquest formulari i podran accedir a l'aplicació PRTR-CAT amb les mateixes claus d'accés.
Un cop rebuda la petició, s'enviarà posteriorment un usuari i una clau d'accés a l'aplicació


Dades de l'empresaPersona de contacteDades de l'activitat empresarial
Per indicar el codi de l'activitat PRTR podeu consultar l'Opuscle informatiu publicat a l'apartat Documentació del web del Registre PRTR-CAT.
Cal indicar el codi de la categoria PRTR (2a i 3a columna de la taula de l'opuscle) i el seu subapartat. Per exemple, si en el seu cas es tracta d'una instal·lació química per a la fabricació de fertilitzants simples o compostos, a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (corresponent a un codi IPPC "4.3"), tal i com es mostra a la pàgina 8 de l'opuscle indicat, cal que indiqui el valor "4.c".
Si per exemple es tractés d'una instal·lació química de fabricació cautxú sintètic (corresponent al codi IPPC "4.1.i"), caldria indicar el valor "4.a.ix".
* Camps obligatoris .