• Imprimeix

Enllaços

  • PRTR a Espanya
    Pàgina del Registre estatal PRTR, amb informació pública de les emissions EPER del període 2001-2006 en l'àmbit estatal, activitats IPPC, guies sectorials de notificació, mètodes de mesura, etc.
  • E-PRTR
    Pàgina de la Comissió Europea del Registre E-PRTR, amb informació pública del Registre EPER en l'àmbit europeu, mètodes de determinació d'emissions, notícies, etc.
  • Directrius IPCC per a l'estimació d'emissions
  • Inventari d'emissions EMEP/CORINAIR de CEPE-ONU/EMEP
    Metodologia global per determinar emissions atmosfèriques, estructurada en capítols per sectors i amb factors d'emissions i mètodes de càlcul.
Data d'actualització:  24.03.2009