• Imprimeix

Declaracions d'explotacions ramaderes

Formalització de l’esborrany de declaració del Registre d’Emissions i Transferència de Contaminants PRTR-CAT per a les explotacions ramaderes afectades i termini per confirmar-lo.

Les explotacions ramaderes afectades pel Registre PRTR-CAT han de presentar aquesta declaració anual confirmant l'esborrany en línia que la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic prepara amb gran part de les dades de què cal informar ja emplenades.

Per confirmar l'esborrany PRTR, només caldrà accedir a l'aplicació web PRTR-CAT, actualitzar les dades que siguin necessàries i confirmar la declaració.

Des d'aquest any 2017, els esborranys de declaració PRTR-CAT per a explotacions ramaderes s’elaboraran amb la informació actualitzada existent al Sistema d’Informació Ramadera (SIR).

El cens que s’utilitzarà serà l’informat en la Declaració de censos d’explotacions ramaderes, que s'ha de informar abans de l’1 de març a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, o bé a través de la Declaració única agrària (DUN).

Amb aquesta informació actualitzada es prepararan els esborranys PRTR-CAT i els titulars hauran de confirmar-los entre l’1 i el 30 d’abril, aproximadament.

Simultàniament a la confirmació de l'esborrany, els titulars hauran de formalitzar la pantalla 'Declaració', referent a la Comunicació de resultats de control, per donar compliment a l’article 22.1.i de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació (RD Legislatiu 1/2016).

Abans de l'inici de la campanya, s'enviarà als titulars  un recordatori amb les claus d'accés. La confirmació en línia de l'esborrany serà l'única via de declaració per a les explotacions ramaderes afectades.

En cas que una explotació no recordi o no rebi les claus d'accés, les haurà de sol·licitar al correu prtrcat.tes@gencat.cat.

Les explotacions ramaderes catalanes afectades pel Registre PRTR seran las que superin algun d’aquests llindars de capacitat:

Explotació Llindars de capacitat
Porcs d'engreix de més de 20 kg 2.500 places
Truges reproductores 750 places
Gallines ponedores 40.000 places
Pollastres d'engreix 85.000 places
Polletes de recria 250.000 places
Engreix d'ànecs 83.334 places
Engreix de guatlles 666.666 places
Engreix de perdius 285.714 places
Engreix de galls dindi 43.478 places

Llindars d'acord amb el Reial Decret 508/2007, que regula el PRTR-CAT, i les equivalències d'aviram del Decret 136/2009 del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables.

Destaquem

Aplicació PRTR-CAT

Aplicació web per a lliurar la declaració PRTR-CAT. Requereix claus d'accés.

Data d'actualització:  10.01.2017