• Imprimeix

Comunicació anual resultats de control

L’article 22.1.i) de la Llei 16/2002, de l'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació estableix, com a contingut de les autoritzacions ambientals integrades, l'obligació de comunicar a l’òrgan competent, com a mínim una vegada a l'any, informació basada en els resultats de control de les emissions i altres dades que permetin verificar el compliment de les condicions de l’autorització.

Atès que aquesta obligació afecta els establiments inclosos en l’annex I de la Llei 16/2002, els quals han de lliurar també la declaració anual PRTR, des del gener de 2016 es pot donar compliment a aquest nou requeriment de forma simplificada, a través d’una nova pantalla que s'ha incorporat a l’aplicació PRTR-CAT.

La nova funcionalitat ja està disponible per a tots els usuaris registrats a PRTR que siguin titulars o representants d’establiments afectats per aquesta norma (establiments DEI: afectats per la Directiva d’emissions industrials).

Més informació sobre aquest tràmit a la pàgina de Control ambiental i acció inspectora.

Data d'actualització:  12.03.2015