Registre PRTR-CAT
E-PRTR són les sigles de l’European Pollutant Release and Transfer Register (Registre Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants), aprovat per la Comissió Europea el febrer de 2006, que recull les dades públiques d’emissions, a l’aire i a l’aigua, i de transferència de residus d’activitats amb potencial incidència sobre el medi ambient. A Catalunya, aquest registre es coneix com a PRTR-CAT.