• Imprimeix

Les guies catalanes

L’adaptació i l’adequació dels BREF a la realitat de Catalunya donen lloc a les guies catalanes de la col·lecció “Documents de referència sobre les millors tècniques disponibles aplicables a la indústria”.

Un cop els documents BREF han estat adoptats per la Comissió Europea, aquest i el seu contingut es poden utilitzar de la manera que cada Estat membre consideri adequada.

El Departament, després d’haver participat directament o indirectament en l’elaboració dels BREF, reprèn de nou aquest document definitiu, un cop adoptat per la Comissió Europea, per continuar amb la tasca d’adaptació a la realitat i les condicions locals de Catalunya.

Elaboració de les guies catalanes

Aquestes guies suposen una síntesi dels principis, els conceptes, les tècniques i les recomanacions de cadascun dels documents BREF amb la peculiaritat d’haver-los adaptat a les circumstàncies locals de Catalunya. Així mateix, s’estableixen els paràmetres i els nivells recomanats per als aspectes ambientals tractats en el sector en qüestió.

Un altre objectiu que tenen aquests documents és desenvolupar guies per subsectors afectats per determinats BREF, però que no estan prou desenvolupats en el document i, en canvi, són sectors importants a Catalunya.

Són el resultat de la feina i la participació activa dels tècnics dels sectors implicats i dels tècnics de les diferents unitats del Departament de Territori i  Sostenibilitat (Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, Centre per a l’Empresa i el Medi Ambient, Servei de Vigilància i Control de l’Aire, oficines de gestió ambiental unificada...) i d'altres departaments de la Generalitat i universitats catalanes, si escau.

A l’Estat espanyol i d’acord amb el que estableix la Llei 16/2002, el Ministeri de Medi Ambient també elabora les guies nacionals sobre les millors tècniques disponibles, en les quals el Departament també hi participa activament, si escau.

Data d'actualització:  08.11.2011