• Imprimeix

Documents BREF

Els documents BREF (Best available techniques REFerence document) són els documents que recullen les millors tècniques disponibles (MTD) dels diferents sectors industrials i són d’àmbit europeu.

L'objectiu d'aquests documents és servir de referència per al sector industrial al qual siguin aplicables, per exemple per preparar la documentació per a la sol·licitud d’autorització ambiental, i també servir de referència per a les autoritats ambientals responsables d'establir els valors límit d'emissió en l'autorització ambiental.