• Imprimeix

Criteris tècnics d'actuació de les entitats col·laboradores

 

 • Control d'emissions atmosfèriques pdf icon [74,8 KB ]

  Criteris quant al nombre de mesures en controls d’emissions atmosfèriques (Edició: 09/05/2005 | Aplica a: EC-A)

 • Mesurament de les emissions industrials
  Instruccions tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire per a la mesurament de les emissions industrials
 • IT-102 pdf icon [93,79 KB ]

  Contingut mínim del protocol de mesurament sonomètric d'una entitat habilitada i el seu informe associat (Edició: 5 | 20/12/2016 | Aplica a: EC-PCAA i EC-PCA)

 • IT-207 pdf icon [161,56 KB ]

  Protocol de mostreig i/o determinació dels nivells d’intensitat de camp produïda per una instal·lació de radiocomunicació (Edició: 7 | 07/01/2011 | Aplica a: EC-PCAA)

 • IT-210 pdf icon [206,67 KB ]

  Criteris per a la mesura de la capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una explotació ramadera (Edició: 5 | 03/08/2015 | Aplica a: EC-PCAA)

 • IT-211 pdf icon [135,13 KB ]

  Durada orientativa de les actuacions dutes a terme per les entitats col·laboradores habilitades en matèria de medi ambient

 • Contaminació lluminosa
  Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa
 • Contaminació acústica
  Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa
 • IT-400 pdf icon [171,52 KB ]

  Instrucció tècnica per la inspecció realitzada per una EC-RES en activitats de gestió de residus (Edició 02 | 19/01/2017 | Aplica a EC-RES)

 • IT-401 pdf icon [192,75 KB ]

  Instrucció tècnica per la inspecció realitzada per una EC-RES en activitats de dipòsit controlat (Edició 02 | 19/01/2017 | Aplica a EC-RES)

 • IT-402 pdf icon [68,55 KB ]

  Instrucció tècnica pel mostreig d'aigües superficials, aigües subterrànies i aigües de basses en dipòsits controlats (Edició 02 | 23/01/2017 | Aplica a EC-RES)

Els següents documents pretenen facilitar la implementació i utilització d'un sistema de gestió de dades efectiu per al seguiment i la notificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle d'acord amb les directrius de la Decisió 2004/156/CE de la Comissió, de 29 de gener de 2004, particularitzat per a les instal·lacions catalanes amb autorització d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

Informació relacionada

 • Guies pràctiques
  Guies pràctiques per al seguiment, notificació i verificació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
 • Declaració de conformitat

  Al web de l’Oficina de Canvi Climàtic, dins l’apartat de Comerç d’emissions, podeu trobar el formulari de l’informe de verificació i la declaració del verificador per activitats excloses, entre d’altres (link en la icona del titol):

Data d'actualització:  20.10.2016