• Imprimeix

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores 15 anys

Benvinguts a l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores (OAEC), òrgan responsable de l'habilitació d'entitats col·laboradores en matèria de medi ambient. Aquí trobareu informació sobre el funcionament de l'OAEC i les entitats col·laboradores. Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.

 • ANNEX IV-09.04 /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [300,31 KB ]

  Requisits per a l'habilitació de personal tècnic. Sector control i vigilància de la qualitat de les masses d'aigua i gestió dels abocaments - Camp MDC (Edició: 1 11/10/2018 | Aplica a: EC-AIG)

  • 11/10/2018
 • ANNEX IV-08.01 /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [299,56 KB ]

  Requisits per a l'habilitació de personal tècnic d'una Entitat Col·laboradora de medi ambient. Sector prevenció de la contaminació del sòl (EC-SOL) (Edició: 3 | 27/09/2018 | Aplica a EC-SOL).

  • 31/07/2017
 • ANNEX IV-09.02 /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [302,98 KB ]

  Requisits per a l'habilitació de personal tècnic d'una Entitat Col·laboradora de medi ambient. Sector control i vigilància de la qualitat de les masses d'aigua i gestió dels abocaments (EC-AIG) (PMR) (Edició: 1 | 07/09/2018| Aplica a EC-AIG)

 • PLA DE TRANSICIÓ A LA UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [124,38 KB ]

  PLA DE TRANSICIÓ A LA UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
  REQUISITS GENERALS PER A LA COMPETÈNCIA DELS LABORATORIS D’ASSAIG I CALIBRATGE

  El 30 de novembre de 2017 es va aprovar la nova versió de la norma ISO/IEC 17025 que anul·la i substitueix la norma ISO/IEC 17025:2005. La norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 es va publicar el 21 de desembre de 2017.

  L’Oficina d’Acreditació realitza habilitacions per la via del reconeixement d’acreditacions emeses per organismes oficials d’acreditació els quals han establert plans de transició. És per aquest motiu, i perquè es realitzi una activitat equivalent quant a compliment dels requisits, que l’Oficina d’Acreditació ha establert el pla de transició adjunt.

  • 27/08/2018
 • IT-200 /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [386,46 KB ]

  Requisits sobre disponibilitat d'instruments i selecció de procediments de determinació de contaminants per a Entitats Col·laboradores de medi ambient (Edició: 3 | 03/08/2018) Aplica a EC-PCAA, EC-A, LA-A, EC-PCA, A-PCA

 • IT-200-A /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [345,94 KB ]

  Requisits sobre mètodes de determinació de contaminants per a entitats col·laboradores de medi ambient (Edició: 4 | 03/08/2018) Aplica a EC-PCAA, EC-A, LA-A, EC-PCA, A-PCA

 • IT-200-B /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [598,53 KB ]

  Requisits sobre disponibilitat d'instruments de les entitats col·laboradores de medi ambient (Edició: 3 | 03/08/2018) Aplica a EC-PCAA, EC-A, LA-A, EC-PCA, A-PCA