• Imprimeix

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores

Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores 15 anys

Benvinguts a l'Oficina d'Acreditació d'Entitats Col·laboradores (OAEC), òrgan responsable de l'habilitació d'entitats col·laboradores en matèria de medi ambient. Aquí trobareu informació sobre el funcionament de l'OAEC i les entitats col·laboradores. Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.

 • PE_EC-A /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [590,53 KB ]

  Procediments específic d'habilitació d'entitats col·laboradores que realitzen la determinació i mostreig de contaminants atmosfèrics. Edició 05 Data 19/02/2018.  | Aplica a EC-A  |

  • 19/02/2018
 • ANNEX IV-01.03 /system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/pdf icon [330,86 KB ]

  Requisits per a l'habilitació de personal tècnic d’una entitat col·laboradora de medi ambient. Sector prevenció i control ambiental – Camp llum (Edició: 3 | 14/02/2018 | Aplica a: EC-PCAA)

 • Preguntes més freqüents

  Ed. 09 - 13/02/2018

  Publicada la pregunta més freqüent núm. 62

  Requisits necessaris d’un laboratori per analitzar el PCI d’un residu amb l’objectiu de determinar si es pot destinar a valorització energètica d’acord amb el Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya.

 • Aplicació del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, de les instal·lacions de combustió mitjanes

  l'Aplicació del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

 • INSTRUCCIÓ DGQACC/1/2018

  Per a la realització de les visites “in situ” de les actuacions d’inspecció ambiental integrada en els establiments coberts pel Pla d’inspecció ambiental integrada de Catalunya