• Imprimeix

Revisions de les autoritzacions ambientals per adaptar-les als documents de conclusions de MTDs

En un termini de 4 anys, a partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD relatives a l’activitat principal d’una instal·lació, l’autoritat competent haurà de garantir que s’hagin revisat, i si fos necessari actualitzat, totes les condicions del permís de la instal·lació i que aquesta compleix les condicions del permís.

Les activitats que actualment es poden veure incloses en aquestes revisions a Catalunya són aquelles que tenen publicat les conclusions relatives a les MTD quant a la seva activitat principal.

Les primeres activitats en ser revisades seran les del sector del vidre i les del sector metal·lúrgic, ja que el document de conclusions sobre les MTDs d'aquests sectors va ser publicat al març de 2012.

Data d'actualització:  13.07.2015