• Imprimeix

Revisions de les autoritzacions ambientals per adaptar-les als documents de conclusions de MTDs

En un termini de 4 anys, a partir de la publicació de les decisions sobre les conclusions sobre les MTD relatives a l’activitat principal d’una instal·lació, l’autoritat competent haurà de garantir que s’hagin revisat, i si fos necessari actualitzat, totes les condicions del permís de la instal·lació i que aquesta compleix les condicions del permís.

Les activitats que actualment es poden veure incloses en aquestes revisions a Catalunya són aquelles que tenen publicat les conclusions relatives a les MTD quant a la seva activitat principal.

Les activitats que ja han iniciat el procediment de revisió son les corresponents als sectors següents: producció d'acer i ferro, producció de vidre, adobament de la pell, fabricació de ciment, cal i òxid de magnesi, producció de clor alcalí, indústria de paper i polpa, refineries d'oli mineral i gas,  i sistemes comuns de tractament i gestió d’aigües i gasos residuals en el sector químic.

Durant l'any 2018 s'han iniciat i s'iniciaran les revisions de l'autorització ambiental de les activitats corresponents als sectors següents: indústries de metalls no ferrosos, indústries de grans volums de productes químics orgànics, grans plantes de combustió  i cria intensiva d'aus de corral o de porcs.

 

D'aquestes activitats es destaca el procediment d'inici de revisió de les corresponents a la cria intensiva d'aus i de corral o de porcs que comporta la revisió de les autoritzacions de més de 800 establiments.

Procediment d'inici de revisió anticipada de l'autorització ambiental d'activitats de cria intensiva d'aus de corral o de porcs

Activitats subjectes actualment a autorització ambiental que des de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, es considera queden afectades per la Decisió d’Execució 2017/302 de la Comissió Europea, de 15 de febrer de 2017, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les MTD respecte la cria intensiva d’aus de corral i porcs, publicada el 21 de febrer de 2017.

Data d'actualització:  13.07.2015