• Imprimeix

Actualització de les autoritzacions ambientals per la Directiva d'Emissions Industrials (DEI)

La Direcció General de Qualitat Ambiental durant l’any 2014 va actualitzar prop de 1.300 autoritzacions ambientals per tal d'adaptar-les a la Directiva d'Emissions Industrials (DEI) i la seva transposició estatal mitjançant la Llei 5/2013, d’11 de juny, que modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació i el Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, que n’aprova el reglament.

En síntesi, l'aplicació de la DEI a Catalunya comporta:

  • Aplicació d'un procediment administratiu àgil i simplificat, amb màxima reducció de càrregues per a les empreses.
  • S’ha reduït al màxim la llista de substàncies perilloses rellevants (de milers a 152).
  • No s’exigirà informe base a cap activitat ramadera.
  • El titular no haurà d’aportar cap documentació ni pagar cap taxa nova.
  • Donar la màxima seguretat jurídica en tot el procediment: proposta de resolució, audiència al titular i comunicació a l’Ajuntament i resolució.
  • Revisió de la totalitat de les AAI vigents (1.300), per tal que les empreses que s’ha considerat que ja han aportat la informació equivalent a l’informe base ja no se’ls requereixi de nou.

Per tant, malgrat la DEI fixa noves obligacions per a les empreses, la Direcció General de Qualitat Ambiental ha adoptat un procediment per aplicar-la a Catalunya que comporti actualment el mínim impacte econòmic i càrregues administratives per a les empreses i diferint-les al màxim en el temps (informe base).

L’actualització es va dur a terme mitjançant tres resolucions que incloïen totes les activitats afectades perla DEI i que es poden consultar en aquest apartat.

Data d'actualització:  19.06.2015