• Imprimeix

Llei 20/2009 (PCAA)

La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA) va entrar en vigor l’agost de 2010, moment en que va quedar derogada la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’Administració Ambiental (IIAA).