• Imprimeix

Presentació electrònica de comunicacions dels resultats (només entitats col·laboradores)

La Llei 20/2009 estableix que les relacions interadministratives, i les de la ciutadania amb les administracions ambientals, s'han de dur a terme amb tècniques i mitjans telemàtics i respectant les garanties i els requisits dictats per les normes de procediment administratiu.

En aplicació d’aquesta previsió, es dicta l’Ordre MAH/611/2010, que estableix les prescripcions per a la tramitació electrònica dels procediments d'intervenció administrativa d'activitats de l'Annex I de la Llei 20/2009.

L'espai web Tràmits de la Generalitat de Catalunya constitueix el portal d'accés i de tramitació de les sol·licituds, comunicacions i altres documents relatius als procediments i actuacions de comunicació de controls ambientals inicials i periòdics.

L’entitat ambiental de control encarregada de l’actuació de control és l’organisme responsable de dur a terme aquestes tramitacions.

Data d'actualització:  30.07.2012