• Imprimeix

Jornada "Novetats en el règims d'inspecció i control de les activitats de l'annex I de la Llei 20/2009" (14.01.2014)

En el marc de la jornada celebrada el 14 de gener de 2014 la Direcció General de Qualitat Ambiental va reunir a més de 350 representants del sector industrial i posa a la vostra disposició les presentacions que es van realitzar durant l'acte.

jornada llei

La jornada celebrada al Palau Reial de Pedralbes, a Barcelona, va generar una gran expectació prèvia i ha servit per presentar en públic les línees de treball que en els darrers mesos s’han portat a terme des de la Direcció General de Qualitat Ambiental per incorporar les noves prescripcions de la directiva DEI a les autoritzacions ambientals de les activitats, en particular, el nou règim d’inspecció ambiental integral.

El nou sistema, que afecta a les empreses més grans del país (unes 1.400 instal·lacions), manté l’actual sistema de controls sectorials i desenvolupa i reforça les funcions d’inspecció integrals. Alhora, és més proporcionat i equitatiu. La freqüència d’inspecció s’ajusta als impactes ambientals de les instal·lacions i al comportament dels seus operadors (cada any per a les instal·lacions amb major risc i cada 3 anys per a les instal·lacions amb risc més baix). En aquets sentit, s’ha pres en consideració la implementació de sistemes de gestió ambiental (EMAS) que permet reduir-ne aquesta freqüència (cap activitat amb EMAS és objecte d’inspecció anual).

Data d'actualització:  06.10.2015