• Imprimeix

Inspecció ambiental integrada: Pla i Programa d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya

Inspecció ambiental integrada: Pla i Programa d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya

L’acció inspectora és l’instrument bàsic utilitzat per l’administració ambiental per comprovar en qualsevol moment, amb independència de les accions específiques de control de les activitats, les condicions ambientals fixades en l’autorització ambiental integrada.

En aquest sentit, la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ja estableix que les activitats amb major incidència ambiental, incloses al seu annex I, resten subjectes a l’acció inspectora de l’ens corresponent del departament competent en matèria de medi ambient. De conformitat amb les seves competències, aquesta funció inspectora es dirigeix i coordina des de la Direcció General de Qualitat Ambiental.