• Imprimeix

Control ambiental i acció inspectora

El sistema d'intervenció administrativa ambiental que estableix la Llei 20/2009 es basa en el fet que les autoritats competents s'han d'assegurar, abans de concedir una autorització i una llicència ambientals, que s'han fixat les mesures adequades de prevenció i reducció de la contaminació en el medi, incloses l'atmosfera, l'aigua i el sòl.

Amb aquesta finalitat es fixen en l'autorització ambiental els valors límit d'emissió i es consideren, si escau, les millors tècniques disponibles a cada moment. Aquestes millors tècniques ja estableixen els casos en què la situació especial de l'entorn de les activitats justifica l'aplicació de mesures addicionals de protecció.

La conformitat del compliment de les condicions fixades de l’autorització o la llicència ambientals i l’adequació permanent als requeriments ambientals aplicables es dur a terme mitjançant la implementació d’un regim de control i inspecció de les activitats.