• Imprimeix

Petjada de carboni

Quantificació d'un sol aspecte ambiental

img_petj_carboni
La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera. La seva determinació i càlcul es basa en estàndards com el Protocol de gasos amb efecte hivernacle, la ISO 14064 i PAS 2050 .

Cal tenir en compte que es tracta d’un indicador parcial i concret sobre un sol aspecte ambiental i que sovint no té en compte tot el cicle de vida del producte o servei. Per aquest motiu, cal ser conscient que la seva utilitat el circumscriu exclusivament a les seves pròpies característiques i limitacions.
Data d'actualització:  12.03.2014