• Imprimeix

Antecedents

Una de les característiques del model econòmic i productiu de les darreres dècades és que no resulta ser sostenible al llarg del temps. Ara, les circumstàncies ambientals, socials i econòmiques fan imprescindible la transició cap a models productius més responsables i sostenibles, com els que aquest Departament ha estat fomentant al llarg de més d’una dècada.