• Imprimeix

Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora

Assolir l’objectiu d’una economia competitiva i sostenible en el temps requereix aprofitar les eines i instruments que ens permetin generar productes i serveis de qualitat, eficients, adequats per al seu ús, ambientalment correctes i socialment responsables. L’Estratègia catalana d’ecodisseny és un dels principals instruments de la Generalitat de Catalunya que en el marc d’altres estratègies europees i catalanes, volen assolir aquests objectius.

El dia 11 de novembre de 2014, la Comissió interdepartamental d’ecodisseny va aprovar el document definitiu de l’Estratègia catalana d’ecodisseny i el del Pla d’Acció 2015.

El primer document es concep com un marc de treball, de durada indefinida, per a la implementació de l’ecodisseny a Catalunya. Si la Comissió ho considera convenient, s’actualitzarà periòdicament per reformular i integrar noves línies d’actuació a l’ecodiscat.

El Pla d’Acció 2015 recull les accions aportades en el marc de la Comissió interdepartamental d’ecodisseny que en l’horitzó 2015 han de reforçar i recolzar a les 43 actuacions definides a l’ecodiscat.