• Imprimeix

Revestiments de fusta per a terres

Els criteris ecològics per a la concessió de l’Etiqueta ecològica de la UE de la categoria de recobriments de fusta per a terres s'estableixen a la Decisió de la Comissió de 9 de juliol de 2009.

Informació relacionada

El procediment per a sol·licitar i obtenir l’Etiqueta ecològica de la Unió Europea consisteix a:

  1. Descarregar i emplenar l’imprès de sol·licitud i el model d’informe d’avaluació corresponent a la categoria per a la qual es pretén sol·licitar l’Etiqueta i preparar la documentació justificativa requerida.
  2. Realitzar la sol·licitud en línia, mitjançant el sistema Ecat_admin.
    - El/la sol·licitant s’haurà de registrar a través de la pàgina web ECAS - European Commission Authentication Service (ECAS).
    - El/la sol·licitant pot disposar del Manual d’usuari Ecat_Admin, que explica com utilitzar aquest sistema.
  3. Adreçar o presentar aquests documents (imprès de sol·licitud, informe d’avaluació i documentació annexa) a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Av. Diagonal 523-525, 08029 Barcelona), a les diferents oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat o a les Oficines de Gestió Empresarial.


L’Etiqueta s'atorga mitjançant la signatura d’un contracte entre l’organisme competent, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i el/la sol·licitant. Prèviament, l’organisme competent verificarà el compliment dels requisits establerts i ho comunicarà al/a la sol·licitant.

Informació relacionada

Informe d'avaluació (User manual)

Pendent d'elaboració

Els tràmits per sol·licitar l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea també es poden realitzar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits:

Informació relacionada

Aquesta categoria no es troba actualment en revisió.

Data d'actualització:  15.05.2014