Cos de l'article

Els criteris ambientals per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de fusta s’estableixen a la Resolució adjunta.

El procediment per sol·licitar i obtenir el Distintiu de garantia de qualitat ambiental consisteix en:

  1. Descarregar i emplenar l’imprès de sol·licitud i el model d’informe d’avaluació corresponent a la categoria per la qual es pretén sol·licitar el Distintiu i preparar la documentació justificativa requerida.
  2. Adreçar o presentar aquests documents (imprès de sol·licitud, informe d’avaluació i documentació annexa) a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Av. Diagonal 523-525, 08029 Barcelona), a les diferents oficines del Departament de Territori i Sostenibilitat o a les Oficines de Gestió Empresarial.
  3. El Distintiu s’atorga mitjançant una resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb prèvia avaluació del compliment dels requisits establerts i comunicació al sol·licitant.

Els tràmits per sol·licitar el Distintiu també es poden realitzar a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.

Aquesta categoria no es troba actualment en revisió.

Data d'actualització:  17.05.2016