• Imprimeix

Etiquetatge ecològic i declaracions ambientals de producte

Els sistemes d’etiquetatge ecològic i les declaracions ambientals donen informació als consumidors sobre el comportament ambiental de béns i serveis. D’aquesta manera es pretén estimular la millora ambiental dels productes i els serveis del mercat.