• Imprimeix

Butlletí d'Etiquetatge ecològic

Amb una periodicitat semestral es publica el Butlletí d'Etiquetatge ecològic, és a dir, dels sistemes d'etiquetatge ecològic de productes i serveis: Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental i Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

Per rebre periòdicament el butlletí cal subscriure-s'hi mitjançant el servei de subscripcions de gencat.

Número 15

Gener - Juny 2018.

Número 14

Juliol - Desembre 2017.

Número 13

Gener - Juny 2017.

Número 12

Juliol - Desembre 2016.

Número 11

Gener - Juny 2016.

Número 10

Juliol - Desembre 2015.

Números anteriors