• Imprimeix

Estratègia d'Impuls a l'economia verda i a l'economia circular

L’estratègia d’Impuls a l’economia verda i a l'economia circular del Govern de Catalunya promou la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat, crear ocupació i reduir els riscos ambientals.

Estratègia d'Impuls a l’economia verda i a l'economia circular

Objectius

  • Alinear l’estratègia del Govern en matèria de competitivitat d’acord amb les línies de creixement intel·ligent, sostenible i integrador que postulen la Unió Europea i els països capdavanters del nostre entorn.
  • Donar coherència i visibilitat als esforços que en matèria d’economia verda i circular està desenvolupant el Govern a partir de seu impuls des dels diferents departaments.
  • Establir prioritats entre les actuacions futures per part del Govern.
  • Incrementar el lideratge empresarial i la capacitat d’arrossegament cap a una economia verda i circular de les empreses i del conjunt de la societat.

Àmbits claus de impuls

  • Generació de demanda i creació de mercats.
  • Millora de l’accés al finançament.
  • Promoció de la R+D+I.
  • Impuls a la internacionalització.
  • Foment de l’ocupació i de l’emprenedoria

Aquesta estratègia ha estat aprovada per l’Acord de Govern GOV/73/2015, de 26 de maig.

Data d'actualització:  13.09.2016