Observatori de l'Economia Circular (Catalunya Circular)
  • Imprimeix

A partir de la crisi del 2008 la societat està prenent consciencia de les oportunitats derivades d'una transició cap a un model d'economia verda i circular que promou millores en la innovació, la competitivitat i l'ocupació.

El Govern de Catalunya ha fet una aposta clara per a l’impuls de l’economia verda i circular (l’Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular, l’Estratègia catalana d’ecodisseny, per a una economia circular i ecoinnovadora i el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)). Des de diferents òrgans de la Generalitat es promou l’economia verda i circular amb quantitat d’iniciatives facilitadores per a una transformació real i efectiva. El conjunt d’iniciatives s’han aplegat recentment en un full de ruta aglutinador que recull les prioritats futures a desplegar del Govern i les fites a assolir en el futur, i que ha esdevingut un dels 6 eixos estratègics del Pacte nacional per a la indústria.

A més, cada vegada hi ha més iniciatives privades i institucionals que exemplifiquen i contribueixen a aquest canvi.

L'objectiu d'aquest observatori Catalunya Circular és precisament visibilitzar els esforços que fa Catalunya en matèria d’economia verda i circular i fer difusió dels èxits assolits. Això permetrà que les iniciatives existents es repliquin i també facilitarà avançar en el coneixement existent, integrant plenament la circularitat en l’economia catalana.

Ser un node de referència en economia verda i circular a Catalunya que aporti coneixement i informació, amb l’objectiu de donar coherència i visibilitat als esforços que s’estan realitzant des de diferents nivells i àmbits d’actuació de les institucions i altres organismes, contribuint així a posicionar internacionalment Catalunya com a referent en aquesta matèria.

  1. Aglutinar, fomentar l’intercanvi i dotar d’una estructura homogènia al conjunt d’iniciatives existents a Catalunya i fer de reclam de noves

  2. Recollir i fer accessible informació sobre l’actualitat global, fons de finançament i novetats

  3. Sensibilitzar i formar en relació amb les oportunitats reals de l’economia circular

  4. Generar coneixement en l’aplicació de l’economia circular a Catalunya, identificant les tendències de futur

  5. Avaluar el progrés de l’economia circular a Catalunya a través d’un sistema de seguiment i de monitorització, i determinar els agents de canvi i els impactes sobre l’economia empresarial i la generació d’ocupació.

Aquest Observatori està adreçat als diversos actors que intervenen en l’economia verda i circular: la ciutadania, empreses, institucions, centres de recerca i tecnològics, centres docents (escoles i universitats), les diverses administracions, el tercer sector, el Govern i actors d'altres països.