A continuació us presentem els espais de trobada que el sector ha considerat com a propis. Alguns ja s'han consolidat des de fa anys i compten amb diverses edicions celebrades, altres s'han iniciat amb el Pla de suport al TSAcat amb vocació de convertir-se en nous espais de referència de les entitats ambientals.

Aquest espai de trobada va permetre la generació de coneixement per al tercer sector ambiental, visibilitzar l’àmbit d’actuació i les accions de les seves entitats davant la ciutadania i efectuar un balanç de les actuacions portades a terme en el marc del Pla de suport al tercer sector ambiental de Catalunya.

Entre els principals reptes detectats a partir de les enquestes formulades a les entitats destaquen la necessitat d’augmentar la incidència política i la transformació social, millorar el finançament, la sostenibilitat econòmica, la comunicació, i el treball en xarxa, a més de l’estructuració del sector i del seu reconeixement social.

La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) organitza aquest fòrum amb caràcter biennal des de l’any 2000. Està adreçat principalment a les persones relacionades amb el món de l’educació ambiental per tal de reflexionar conjuntament sobre els seus reptes de futur.

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) organitza trobades adreçades a les organitzacions, institucions i persones interessades en descobrir la custòdia del territori o que ja hi estan implicades. A més d’aquestes, la Xarxa organitza periòdicament diferents tallers, sessions i trobades en diferents punts del territori català. 

L’associació Eco-union organitza anualment el Global Eco Fòrum. Es tracta d’un fòrum internacional de sostenibilitat que promou el diàleg, la reflexió profunda i la interacció entre els diferents grups d'interès de les nostres societats. 

Informació relacionada

Data d'actualització:  15.01.2016