• Imprimeix

Recerca i innovació a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Mostreig per determinar la qualitat de l'aigua.

Mostreig per determinar la qualitat de l'aigua.

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (SMAS) promou una àmplia varietat d’activitats R+D+I en col·laboració amb les universitats, el món empresarial i els centres de recerca, en especial, l’ICRA, IC3, CREAF i CREAL.

El finançament a la recerca, tant bàsica com aplicada de la SMAS, es normalment mitjançant projectes multi-disciplinaris i de caire multidimensional. És a dir, d’una banda, els seus resultats són d’utilitat per a la gestió habitual d’un servei determinat i, de l’altra –atès que recullen dades en seqüències temporals llargues en el marc d’uns objectius concrets– generen un valor afegit en el sentit que aporten coneixement nou.

Els eixos temàtics de recerca, desenvolupament i innovació són:
  1. Gestió i planificació de l’aigua per a un ús sostenible.
  2. Qualitat de l’aire i salut.
  3. Producció i consum sostenible.
  4. Educació per a la sostenibilitat.
  5. Meteorologia.
  6. Prevenció, minimització i tractament de residus.
  7. Conservació i ús sostenible del sòl.
  8. Planificació de la biodiversitat i del patrimoni natural.
  9. Canvi climàtic i energia.

Destaquem

Pla de recerca i innovació del Departament 2010-2013 ICRA Institut Català de Recerca de l'Aigua IC3 Istitut Català de Ciències del Clima CREAL Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Data d'actualització:  17.06.2014