• Imprimeix

Recerca i innovació en sostenibilitat a Catalunya

Imatge

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat té un rol d’intermediació en el marc del sistema de recerca i innovació ambiental de Catalunya. D’una banda, actua com a intermediari entre el coneixement necessari per a l’elaboració de polítiques i la gestió pública, i les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i les empreses. De l’altra, canalitza les demandes socials de recerca i innovació cap a les universitats, els centres de recerca, els centres tecnològics i les empreses.