• Imprimeix

Recerca i innovació ambiental

Recerca i innovació ambiental

La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat aposta pels avenços en recerca i innovació en sostenibilitat com a eines de presa de decisions i en la planificació estratègica de futur per fer front als reptes i els impactes socioambientals.

Cal reconèixer la contribució de la recerca i innovació ambiental en el procés d’internacionalització de la recerca a Catalunya fruit de l’enfocament global dels reptes ambientals.

A més, l’elevada sensibilitat i repercussió social d’aquests reptes ha facilitat que l’administració ambiental s’hagi constituït en una important plataforma de socialització de la recerca i la innovació.