• Imprimeix

Premi Medi Ambient 2018

El Premi té tres modalitats:

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental.
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient.
  3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient.

 

Pel que fa a la primera modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes d’economia circular que estiguin en fase preliminar de recerca i desenvolupament i que, per tant, encara no s’han posat a l’abast de la societat.

Quant a la segona modalitat, el Premi s’atorgarà a projectes d’economia circular que ja estan en funcionament i dels quals se’n pot demostrar el seu impacte social, ambiental i científic.

L’última modalitat del Premi, s’atorgarà en qualsevol àmbit d’actuació que fomenti la conservació i la millora del medi ambient en general o d’alguns dels seus elements en particular.

Podeu adreçar les vostres consultes a: sea.tes@gencat.cat

Informació relacionada

El Premi Medi Ambient 2018 de la Generalitat de Catalunya consisteix en un diploma acreditatiu i la dotació següent:

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació: 10.000 euros.
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient: 10.000 euros.
  3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient: 8.000 euros.

 

El Premi es lliurarà en l'acte de celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, que tindrà lloc el dimarts, 5 de juny de 2018.

Pot presentar candidatures i optar al Premi: qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.

Les candidatures s’han de presentar a proposta de tercers. No s’admeten candidatures presentades per persones que sol·liciten el premi per a elles mateixes.

La data límit de presentació de candidatures és el 2 de maig de 2018.

NOVETAT 2018. En aquesta edició, el procediment de presentació de candidatures ha variat en funció de qui proposa la candidatura (vegeu més detalls a la convocatòria i al tríptic informatiu del Premi):

Si qui proposa és una persona jurídica:

Ha de presentar la candidatura per via telemàtica, emplenant el formulari normalitzat que es pot descarregar des de l’adreça electrònica: http://tramits.gencat.cat.

IMPORTANT! Prèviament a iniciar aquesta sol·licitud: qui proposa ha de disposar de signatura electrònica (vegeu més informació en l’apartat següent).

En el cas que la persona jurídica sigui un ens local: la presentació de les candidatures han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s’han de presentar a través del portal EACAT.

Si qui proposa és una persona física:

Podrà escollir el mitjà de tramitació de la sol·licitud: telemàtic (vegeu apartat anterior) o presencial.

En el cas que opti pel format presencial:
- Ha de presentar el formulari del Premi (descarregable a http://tramits.gencat.cat) i la documentació complementària corresponent a la candidatura a qualsevol dels registres del Departament de Territori i Sostenibilitat (vegeu més detalls a la convocatòria o al tríptic informatiu).
- I també ha d’enviar aquesta documentació al correu electrònic de la Secretaria Tècnica del Premi (sea.tes@gencat.cat) abans de la data de finalització del termini.

Data d'actualització:  12.03.2018