• Imprimeix

Premi Escoles Verdes

 La Generalitat de Catalunya convoca des de l'any 2009 el Premi Escoles Verdes: un premi per reconèixer públicament iniciatives exemplars d'educació per a la sostenibilitat fetes per escoles que tenen el Distintiu escola verda.La Generalitat de Catalunya convoca des de l'any 2009 el Premi Escoles Verdes: un premi per reconèixer públicament iniciatives exemplars d'educació per a la sostenibilitat fetes per escoles que tenen el Distintiu escola verda.

La tramitació d’aquest Premi s’adapta a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2.10.2015) que estableix, entre altres coses, els col·lectius que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Administració pública per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Per aquest motiu, s’han elaborat unes noves bases reguladores del Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, aquest Premi es convoca en tres categories:

  • En reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i d’implicació en la millora del seu entorn.
  • En reconeixement a una actuació singular que reculli el màxim de contextos d'acció que promou el Programa escoles verdes: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum, la difusió i la implicació vers l'entorn.
  • En reconeixement a un treball en xarxa, realitzat conjuntament amb altres agents del territori (altres centres educatius o institucions o entitats), per a la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i del seu entorn.