• Imprimeix

Aigua

L'aigua és un recurs natural indispensable per a la vida. La seva diversa disponibilitat ha condicionat la biodiversitat de paisatges, ecosistemes i, evidentment, totes les societats i cultures. Els humans intervenim en aquest paisatge a través dels diferents usos que en fem.

Esperem que els recursos següents siguin una bona eina per crear una nova cultura de l'aigua que fomenti la coresponsabilitat ciutadana i la implicació activa en un ús responsable d'aquest bé escàs.