• Imprimeix

Materials del programa escoles verdes

L’important volum de centres que participen a hores d’ara en el Programa Escoles Verdes aconsella de crear una col·lecció de publicacions que contribueixi a garantir-ne la qualitat i la coherència tècnica, ajudi a la progressió dels centres i difongui les fites més rellevants que el Programa vagi assolint.

La col·lecció "Materials del Programa Escoles Verdes" neix amb l'objectiu de facilitar eines, materials i recursos a aquelles persones que treballen per millorar el projecte d'educació per a la sostenibilitat als centres educatius.

Actualment, s'ha publicat el primer títol de la col·lecció:

El Document marc del Programa Escoles Verdes, que obre la col·lecció "Materials del Programa Escoles Verdes", recull els fonaments teòrics, els principis i la metodologia de treball del Programa.

Aquest descriu de manera exhaustiva el funcionament del Programa: n'exposa la filosofia, n'explica l'estructura operativa i en presenta els principis i les metodologies de treball, una de les quals resulta actualment ineludible: treballar en xarxa.

Índex:

 1. Antecedents i motivació del Programa Escoles Verdes
 2. Canvis en el món que comporten canvis a l'escola
 3. El Programa Escoles Verdes, un instrument per al canvi a l'escola

       3.1 Els contextos d'acció del Programa
       3.2 El compromís del centre: un projecte d'escola
       3.3 El procés per esdevenir Escola Verda
   
 4. El treball en xarxa
 5. El repte de futur: ser motor de la xarxa de xarxes
   

En aquest vídeo s’exposen els principals objectius i línies d’actuació del Programa escoles verdes.

L'any 2014 es compleixen 15 anys del Programa escoles verdes. Per commemorar-ho s'han realitzat 15 vídeos que recullen diferents actuacions que han contribuït a millorar l'escola, explicats pels seus protagonistes (alumnes, mestres, famílies i agents de territori).

1. 15 anys del Programa escoles verdes.
La suma de les petites accions que ha anat fent l’escola a llarg d’aquests anys, l’ha convertit en un actor clau de la transformació ambiental del seu entorn. El conjunt de totes les escoles verdes és un motor que fa que Catalunya sigui un país cada cop més sostenible.

2. Per una mobilitat sostenible i segura. 
Sumant petites accions podem aconseguir grans fites, com avançar en la millora de la qualitat de l’aire del nostre municipi o reduir els gasos que contribueixen al canvi climàtic.

3. Ens responsabilitzem del nostre entorn.
Les escoles verdes aprenen a conèixer, entendre i respectar el seu entorn. Però, sobretot, aprenen a sentir-se responsables d’aquest i s’impliquen en la seva millora.

4. Posem en valor el nostre entorn 
Les escoles verdes promouen un coneixement profund del seu entorn, perquè els nois i les noies aprenguin a valorar l’entorn que els envolta i afavorir la seva implicació en la millora d’aquest entorn.

5. Escola i família.
A les escoles verdes les famílies tenen múltiples formes de participar en la vida escolar i en les propostes educatives dels seus fills.

6. Consum responsable.
Darrera de les nostres decisions sobre quins productes i serveis comprem està la nostra salut i la del nostre entorn. Per això, les escoles verdes reflexionen i actuen per un consum més responsable.

7. Conservem la nostra biodiversitat.
A partir del coneixement dels éssers vius i els seus hàbitats, i sovint de la mà d’entitats ambientals del territori, les escoles es converteixen en agents protectors de la biodiversitat.

8. Gestionem el centre: l’aigua i els residus.
A les escoles verdes es treballa per aconseguir un ús responsable de l’aigua i s’aprèn a reduir, reutilitzar i reciclar els residus que produïm.

9. Treballem en xarxa en el territori.
La resposta als grans reptes ambientals que tenim necessita de la implicació de tothom i del treball col•laboratiu entre els diferents agents del territori, on cadascú aporta les seves capacitats i els seus coneixements.

10. El Comitè Ambiental com a motor. 
Els nois i les noies que formen part del Comitè Ambiental assumeixen la responsabilitat de representar als seus companys i aprenen a dialogar, debatre i consensuar propostes compartides per tota la comunitat educativa.

11. Millorem la nostra escola.
Aquest desig que tots tenim d’un món millor comença a fer-se realitat si aconseguim que millori el nostre poble o ciutat, la nostra escola, el nostre pati, la nostra aula...

12. Tinguem cura del planeta.
La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta (CONFINT) és un procés que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el planeta.

13. Gestionem el centre: l’energia i el soroll.
L’educació dels hàbits segueix un procés: prenem consciència del problema, assumim la nostra responsabilitat i entenem que som part de la solució. 

14. Donem a conèixer el que fem.
Les escoles verdes s’han adonat que no s’han de limitar a actuar, sinó que tant o més important és explicar i comunicar el que fan i com ho fan.

15. Treball en xarxa entre escoles.
Per afavorir la interrelació i el treball col·laboratiu entre centres, al llarg del curs s’organitzen trobades i intercanvis on l’alumnat i el professorat comparteixen experiències.

Tots aquests vídeos els podeu trobar a: 

Data d'actualització:  21.03.2012