El professorat treballarà el tema de la participació en una taula rodona en què s’exposaran diferents experiències i en grups de treball per comentar com millorar-la.

L’alumnat farà dinàmiques de participació i intercanviarà experiències. En acabar es farà una acció conjunta, que consistirà a plantar espècies mediterrànies al voltant del Centre de Recursos Pedagògics.

En acabat, es farà una acció conjunta: una acció de mobilitat pels carrers de Reus.

Data d'actualització:  06.05.2016