El professorat va explicar el pòster de la seva escola verda en l’espai del “Mercat dels projectes”, on va compartir experiències amb la resta d’assistents.

Després es va fer una dinàmica en subgrups en què es va analitzar el cas d’un projecte d’escola verda i se'n van debatre els punts forts i febles.

L’alumnat va fer una dinàmica de coneixença; després es van formar subgrups i cadascun va preparar el guió d’una notícia, que va consistir a explicar l’experiència d’un dels nens del grup. Després es van gravar totes les notícies i es va fer l’infoK d’escoles verdes.

Data d'actualització:  13.09.2016