• Imprimeix

Tinguem cura del planeta

La Conferència Internacional de joves

La Conferència Internacional de Joves Tinguem Cura del Planeta (CONFINT) és un procés global impulsat pel govern brasiler, que convida joves de tot el món a reflexionar i actuar per millorar el planeta.

La primera edició de la CONFINT va culminar el juny de 2010 al Brasil, on 400 joves de més de 50 països es van trobar per debatre temes sobre medi ambient i canvi climàtic. D'aquesta trobada, en va sorgir la Carta Internacional de Responsabilitats dels joves, el full de ruta dels nois i noies compromesos en la construcció d’un món més sostenible.

El procés global té quatre pilars essencials:

  • La noció de "responsabilitat".
  • Jove escull jove.
  • Jove ensenya jove.
  • Una generació aprèn amb l'altra.

D'acord amb aquest marc conceptual, el projecte és una oportunitat per donar sentit, des d'una perspectiva local i global, a la tasca que fan els centres que treballen per a la sostenibilitat, ja que es basa en:

  • L'aprenentatge dialèctic i intercultural en espais de debat i de presa de decisions.
  • La democràcia representativa. 
  • La identificació de responsabilitats individuals i col·lectives.
  • El compromís d'implementar les accions consensuades.

La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i, per tant, també el programa Escoles Verdes, participen en el procés de la Conferència Internacional de Joves des del seu començament (gener 2010).

Més informació al web de la XESC