Espais d'intercanvi
Un dels objectius, tant del programa Escoles Verdes com de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), és posar en marxa diversos instruments que afavoreixin la interrelació i el treball col·laboratiu entre els centres educatius.

Per aquest motiu, hem creat espais on les persones que lideren el canvi en cadascun dels centres (professorat i alumnat) es poden conèixer personalment i establir unes primeres relacions que possibiliten i faciliten aquest intercanvi, així com la realització de projectes compartits.

El programa Escoles Verdes complementa aquests espais d'intercanvi presencial (comissions de seguiment, fòrums i simposis) amb altres de virtuals (butlletí electrònic i web).