• Imprimeix

Formació

Formació

La formació del professorat dels centres educatius és una prioritat dels Departaments d’Ensenyament i de Territori i Sostenibilitat, atès que és una eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de cada centre, que aprofita l’intercanvi pedagògic i la formació de persones de diferents centres educatius. El professorat que participa en la formació forma part de l’equip impulsor del Pla d’educació per a la sostenibilitat del centre i/o és representant de l’equip directiu; i té el compromís de transferir i compartir el treball de la formació amb la resta del claustre.

S’ofereixen dues modalitats formatives:

Formació inicial d’equips de centre: Iniciació a l’educació per a la sostenibilitat

Seminaris territorials d’equips de centre

Tots els centres que formen part de la Xarxa d’Escoles Verdes han de participar en un seminari territorial d’equips de centre, atès que és l’eina bàsica per a la formació, dinamització i seguiment dels centres que participen en el Programa.

Formació en Educació per a la Sostenibilitat. Informació i inscripcions a la web de XTEC

Data d'actualització:  09.02.2016