• Imprimeix

Procés de millora del Programa escoles verdes

Després de gairebé 20 anys de Programa, hem valorat la necessitat de reflexionar sobre el model actual d’acompanyament a les escoles verdes per al desenvolupament dels seus plans d’acció d’educació per a la sostenibilitat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de les accions/projectes que desenvolupen els centres, reforçar la xarxa com un espai per a la transferència de coneixement i de bones pràctiques, per a la creació de projectes compartits i de models transferibles, així com, que disposi d’instruments per avaluar els resultats a nivell de Programa.

El dos Departaments coordinadors del Programa, el Departament d’Ensenyament i el Departament de Territori i Sostenibilitat han iniciat una procés participatiu amb tots els agents implicats per revisar l’actual model i millorar el servei que s’està oferint als centres que formen part de la Xarxa d’Escoles verdes.

x

Aquest és l’esquema del procés participatiu de millora del model d’assessorament als centres del PEV que es va iniciar a finals de l’any 2017 i que es preveu finalitzar el curs escolar 2018-2019. Aquest procés ha començat amb una reflexió interna del servei liderada per les pròpies assessories, ha continuat amb els serveis educatius del Departament d’Ensenyament i ara segueix amb la reflexió del professorat.