• Imprimeix

Presentació del Cens general d'entitats d'educació ambiental de Catalunya

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya va crear el Cens General d'Entitats d'Educació Ambiental de Catalunya mitjançant l'Ordre de 17 d'octubre de 1995 publicada al DOGC núm. 2.125, de 8 de novembre de 1995, en la qual es regula la inscripció de les entitats en aquest Cens.

L'objectiu de la creació d'aquest Cens és la necessitat que l'Administració tingui coneixement real i permanent de les entitats dedicades a l'educació ambiental en l'àmbit de competència territorial de la Generalitat de Catalunya i, alhora, difondre’n l’existència, els serveis que ofereixen i les activitats que desenvolupen.

El Cens General d'Entitats d'Educació Ambiental de Catalunya depèn de la Direcció General de Polítiques Ambientals, a qui correspon l’elaboració, l’organització i la gestió d’aquest Cens.

En aquest web del Cens podeu consultar la base de dades de les entitats inscrites i obtenir tota la informació necessària per inscriure-s’hi.

Data d'actualització:  18.08.2010