Podran inscriure's al Cens totes aquelles entitats i empreses, amb equipament o no, que tinguin com a objectiu prioritari la realització d'actuacions d'educació ambiental. Aquestes actuacions hauran d'estar incloses en un programa educatiu que promogui un millor coneixement del medi ambient i unes actituds responsables envers la protecció i millora d'aquest.

La documentació que cal aportar per a la inclusió al Cens general és la següent:
• Sol•licitud, mitjançant una instància ajustada al model normalitzat, adreçada a la Direcció General de Polítiques Ambientals, la qual s'haurà de presentar a les delegacions territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a l'Alt Pirineu i Aran (pl. de Joan Sansa, 13 baixos, 25700 la Seu d'Urgell), Catalunya Central (c. d’Aragó, 244-248, 08007 Barcelona), Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona), Tarragona (c. d'Anselm Clavé, 1 -Casa Gasset-, 43004 Tarragona), Lleida (c. del Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida), Barcelona (c. d'Aragó, 244-248 08007 Barcelona) i les Terres de l'Ebre (av. de la Generalitat, 116, 43500 Tortosa) o a les oficines de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat (av. Diagonal, 523-525, 08029 Barcelona).
• Estatuts de l'entitat degudament registrats.
• Qualificació acadèmica dels educadors i monitors de l'entitat.
• Programa educatiu de l'entitat.
• Breu memòria de les actuacions fetes per l'entitat.


En el cas d'entitats que tinguin una instal•lació adequada per donar allotjament, cal l'autorització de funcionament de la Secretaria General de Joventut, segons el Reglament d'instal•lacions destinades a activitats de lleure amb infants i joves (Decret 140/2003, de 10 de juny).

Data d'actualització:  20.06.2012