• Imprimeix

Impuls del Servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria

En el marc de la Llei d’educació de Catalunya 12/2009, el Departament d’Ensenyament vol impulsar el servei comunitari per a l’alumnat de l’ESO amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És en aquest sentit que l’educació per al desenvolupament personal i la ciutadania pot esdevenir l’espai idoni per desenvolupar experiències de servei comunitari, tot i que també poden ser impulsades des de qualsevol àrea curricular o l’espai de tutoria.

Mitjançant l’aprenentatge servei, l’alumnat, alhora que ofereix un servei, aprèn a ser ciutadà i a desenvolupar el compromís cívic.

Està previst que a partir del curs 2019/20 l’alumnat de 3r o 4t d’ESO de tots els centres educatius de Catalunya hagi realitzat, almenys, un servei a la comunitat.

Data d'actualització:  20.07.2016