L’Aprenentatge Servei (APS) és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Es concreta en un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Per aquesta raó, l’APS és la metodologia que el Departament d’Ensenyament ha escollit per impulsar el servei comunitari entre els centres educatius de Catalunya.

L’APS mostra tot el seu potencial quan hi ha un treball en xarxa entre els centres educatius i les entitats de l’entorn i una col•laboració amb els diferents agents del territori; quan es promou la col•laboració de l’alumnat en projectes del seu entorn o es facilita la creació de nous projectes de millora ambiental local.

El Servei d’Educació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat promou la implicació de tota la comunitat educativa, especialment de l’alumnat, en la millora del seu entorn proper a través del Programa escoles verdes i de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya, així com des del Pla de suport al Tercer Sector Ambiental de Catalunya, atès que les entitats ambientals del territori són un actor clau per al desenvolupament de projectes escolars d’aprenentatge servei.