ESenRED

ESenRED és la xarxa estatal de xarxes de centres educatius sostenibles promoguda per les administracions públiques. Els seus objectius són facilitar l’intercanvi entre xarxes, promoure la reflexió, desenvolupar projectes comuns i establir relacions amb altres xarxes similars, amb la finalitat de millorar el desenvolupament competencial de l’alumnat, a través del seu protagonisme participatiu, i la formació continua del professorat.

ESenRED neix el 2010 en el marc d’un seminari permanent organitzat pel CENEAM (Centre Nacional de Educación Ambiental).

El programa Escoles Verdes, a través de la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), forma part de la xarxa estatal ESenRED.

Data d'actualització:  15.02.2016