• Imprimeix

Espanya

Estrategia española por el desarrollo sostenible
El mandat de dur a terme estratègies de desenvolupament sostenible en els estats membres de la Unió Europea va portar el Govern espanyol a aprovar l’any 2007 l’Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible, de la mateixa manera que també s’han promogut estratègies en bona part dels països membres.

En coherència amb l’Estratègia espanyola de desenvolupament sostenible, el Govern espanyol està elaborant l’Estratègia espanyola de sostenibilitat urbana i local, que es planteja com un document operatiu de referència amb principis, directrius i mesures que permetin avançar cap a un increment de la sostenibilitat local.

Simultàniament, en l’àmbit de l’economia sostenible, el Govern espanyol va presentar el desembre de 2009 l’Estratègia per a l’economia sostenible, que consisteix en una vintena de reformes que el Govern espanyol vol dur a terme amb l’objectiu de renovar el model de creixement de l’economia espanyola, fent-lo sostenible econòmicament, ambientalment i socialment. En el marc d’aquesta estratègia, s’està tramitant el Projecte de llei d’economia sostenible.

Cal posar de manifest també la important tasca que està duent a terme l’Observatori de la Sostenibilitat d’Espanya (OSE) pel que fa a l’avaluació i l’anàlisi de la sostenibilitat en l’àmbit estatal. Aquesta tasca implica la recopilació sistemàtica d’informació, la recerca de mètodes i indicadors per mesurar la sostenibilitat i elaborar informes anuals d’avaluació del progrés cap a una societat més sostenible.

Data d'actualització:  19.07.2010