• Imprimeix

Catalunya

Montserrat
Catalunya, com la resta del món, ha de fer front a reptes importants –tant a escala global com local– per endinsar-se com a societat desenvolupada en l’Europa del segle XXI. Malgrat el context socioeconòmic actual, Catalunya està ben posicionada per avançar cap a la sostenibilitat, ja que:

  • Ha participat activament en les cimeres internacionals (Rio de Janeiro, Johannesburg, Aalborg, conferències de les parts sobre el canvi climàtic...).
  • Disposa d’una experiència inqüestionable gràcies a la implantació progressiva de polítiques i accions concretes integrades sota el projecte aglutinador de les Agendes 21 Locals.
  • Ha avançat considerablement pel que fa al desenvolupament de polítiques sectorials, que promouen el desenvolupament sostenible del país i l’aprovació de plans, com ara el Pla marc de mitigació del canvi climàtic 2008-2012 o el Pla per a la millora de la qualitat de l’aire a la regió metropolitana de Barcelona (2007-2009), o el Pla per al foment de l’agricultura ecològica, que superen l’àmbit sectorial i són instruments transversals elaborats mitjançant processos participatius amb els actors socials i econòmics.
  • La societat catalana ha augmentat progressivament la participació activa en els processos d’elaboració i el desplegament de polítiques de sostenibilitat en tots els nivells.

Aquests avenços han revertit en una evolució favorable de diversos indicadors els darrers anys, la qual cosa evidencia una millora de la capacitat de resposta i la maduresa de l’Administració, la ciutadania i dels actors socioeconòmics envers els problemes socioambientals (per exemple en la disminució del consum domèstic d’aigua, l’augment dels percentatges de recollida selectiva o la reducció de la intensitat energètica final).

Aquest context de maduresa com a país en temes de sostenibilitat ha permès a Catalunya elaborar l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya (2010), en coherència amb el mandat internacional, nacional i l’experiència obtinguda arran de la implantació de les Agendes 21 Locals.

Data d'actualització:  19.07.2010