• Imprimeix

Aalborg (1994)

Primera Cimera Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles

Aalborg

La primera Cimera Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles que es va dur a terme a Aalborg, Dinamarca, el 27 de maig de 1994, va culminar amb la ratificació de la Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat, coneguda com Carta d’Aalborg. Aquesta carta instava els governs locals a la realització de l’Agenda 21 Local com a eix vehicular per al desenvolupament dels plans d’acció locals i per avançar cap a la sostenibilitat de les ciutats i pobles europeus.

L'acord firmat en aquesta cimera va ser la carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat, coneguda com Carta d’Aalborg. Inicialment va ser firmada per 80 autoritats locals europees i 253 representants d’organitzacions internacionals, governs nacionals, centres científics, assessors i particulars. Amb la firma de la Carta, les ciutats, els pobles i les unitats territorials d’Europa es comprometien a participar en les iniciatives locals del Programa Agenda 21 i a desenvolupar programes a llarg termini per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Al mateix temps, van iniciar la campanya de ciutats i pobles europeus sostenibles. Actualment, més de 2.000 governs locals i regionals europeus (àrees metropolitanes, ciutats, pobles, unitats territorials, etc.) de 34 països europeus han signat la Carta d’Aalborg.

Aquest procés ha promogut que a Catalunya actualment hi hagi múltiples municipis amb Agenda 21.

  • Conferència: Primera Cimera Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles, Aalborg, Dinamarca, 27 de maig de 1994.
  • Patrocini: Comissió Europea i la ciutat d’Aalborg.
  • Organitzadors: Consell Internacional d’Iniciatives Ambientals Locals (ICLEI).
  • Nombre de participants: 600. 
  • Documents que es van obtenir: Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat o Carta d’Aalborg. 
  • Conferències associades:Dunkerke 2010, Sevilla 2007, Aalborg +10 2004, Hannover 2000, Lisboa 1996, Aalborg 1994, Regional Conferences 1998-1999, Mediterranean  LA 21 1995
Data d'actualització:  14.07.2010